اولین جاده ها حدود 4000 سال قبل از میلاد ایجاد شده اند وامروزه دچار تغییرات بنیادین شده اند. راهسازی عموما باید با توجه به شرایط ویژه جاده ها و با دقت فراوان مهندسان طراحی و محاسبه شود تا جاده های روستایی، شهری وبین شهری خوبی داشته باشیم و از تصادف های زیادی جلوگیری کنیم.

مراحل انجام کار

راهسازی شامل کارهایی مثل زیرسازی، روسازی، قرار دادن جدول وعلایم راهنمایی ورانندگی در جاده بر روی زمین وبین دو نقطه با عرض مشخص است وشامل مراحل زیر است:

 • در ابتدا باید یک نقشه توپوگرافی که شامل مشخصات فیزیکی زمین برای ناحیه جاده است را تهیه کنید حتما این نقشه باید دارای منحنی های میزان باشد و زمینی که در ان قرار است جاده ساخته شود، مشخص شود. نوع زمین می تواند دشتی، تپه یا کوهستانی باشد و سپس سرعت طرح و حداقل و حداکثر شیب مجازی و تعداد خط های عبور در مسیر رفت و برگشت و درجه راهسازی نیز باید مشخص شود.
 • در این مرحله باید پرگارزنی انجام شود ابتدا شعاع را با مقداری که در مرحله قبل و از شیب به دست اوردید محاسبه کنید. سپس از اول تا اخر جاده دایره هایی با شعاع هایی که محاسبه کردید به گونه ای که کل مسیر را پوشش دهد بکشید.
 • در این مرحله باید تعداد شکستگی ها و انحناهای کمینه را مشخص کرد.
 • پروفیل طولی وخط پروژه را با یک منحنی دو بعدی رسم کنید. بعد افقی این منحنی شامل فاصله از ابتدای جاده و بعد عمودی ان شامل ارتفاع نقطه های زمین است.
 • این مرحله شامل روسازی جاده وترافیک قرار گرفته در راهسازی است. روسازی راه برروی لایه اخر متراکم شده و یک لایه از اسفالت یا بتن است که مقدار ان را باید با محاسبه به دست اورد این بخش با هدف افزایش مقاومت زمین در برابر فشاری که از طرف لاستیک ماشین بر ان وارد می شود انجام شود.
 • نقاط عرضی براساس مقدارهای ارتفاع نقطه های وسط، چپ وراست جاده و اختلاف بین نقطه میانی جاده با خط پروژه رسم شود.
 • و در مرحله اخر مقداری خاک برداری برای سطحی که بالاتر از سطح زمین است و مقداری خاک ریزی برای سطحی که پایین تر از سطح زمین است انجام شود.

انواع ماشین الات در راهسازی

بولدزرها: از مهم ترین ماشین الات در راهسازی بولدزرها هستند که کاربردهای فراوانی دارد از جمله:

 • ایجاد راه های اولیه در کوهستان ها و زمین های سنگ لاخی
 • پخش کردن خاک در خاکریزها وپشته کردن خاک در کنار نهرهای که به وجود امده اند.
 • پاک سازی گودال های کف معدن ها
 • تصحیح وپاک سازی بقایای مانده در عملیات ساختمانی

بیل مکانیکی: بیل های مکانیکی اولین ماشین الات مدرن ساختمانی است که در عملیات های خاکی به کار می رود که عمدتا برای گود برداری در خاک استفاده می شوند.

لودر: یکی از کاربردی ترین ماشین ها در انجام عملیات ساختمانی وعمرانی و راهسازی لودر ها هستند که در اندازه های مختلف وجود دارند وبه دلیل عملکرد و انعطاف پذیری زیادی که دارند می توانند بسیاری از کار ها را انجام دهند. لودر ها در کارهایی مثل ایجاد خاک ریز ها ، حفاری زیر زمین بناها و پر کردن خندق ها و خاک ریزی اطراف لوله های کار گذاشته شده به کار می روند.

جرثقیل: جرثقیل ها که از یک اتاق فرمان و یک تیر بلند مشبک تشکیل شده اند برای بلند کردن اجسام سنگین و حرکت دادن ان ها به کار می رود.