یکی از اصل های اولیه در ساخت و سازها که برای اماده کردن محل پی ساختمان به کار می رود خاکبرداری است. که از حساس ترین مراحل ساختمان سازی است و اگر در اصل های اولیه سهل انگاری شود می تواند خطر های زیادی داشته باشد. هدف خاکبرداری برداشت مصالح و مواد خاکی، شن، ماسه، قلوه سنگ و غیره می باشد تا سطحی یکنواخت به دست اید. انچه که در طول عملیات باید به ان توجه شود، این است که باید از خاکبرداری اضافی و از بین بردن مصالح کف و جداره ها جلوگیری کرد اهمیت این بخش از کار جاهایی که بتن ریزی در ان ها انجام می شود چند برابر می شود.

مراحل این عملیات

شروع خاکبرداری ساختمان با هدف مطمئن شدن از اندازه و عمق زمین و با توجه به اطلاعات درج شده در طرح ساختمان صورت می گیرد و نباید به اندازه ای سطحی باشد که سستی خاک بر مقاومت ساختمان اثر منفی بگذارد و نه تا حدی عمیق باشد که مواد و مصالح هدر برود. در اصل برای ساختن پایه و اسکلت اصلی ساختمان صورت می گیرد. گاهی اوقات که برای خاکبرداری یک ساختمان از حد مجاز فرا تر رفته تا به یک سطح مناسب و مطمین از زمین دسترسی داشت در این جا برای رسیدن به حد مجاز می توان از بتن برای شالوده و پی ریزی ساختمان استفاده کرد. محافظت از کارگران و افراد هنگام این گونه عملیات از وظیفه اصلی پیمانکار است به همین دلیل با نصب تجهیزات مناسب و رعایت ایمنی می توان خطرات احتمالی در این عملیات های حساس را کاهش داد و به صفر رساند. محاسبه حجم این عملیات ها هم از رابطه ریاضی به صورت یکسان در شرایط و ساختمان های مختلف اندازه گیری می شود و محاسبه حجم دقیق هم از طریق نقشه توپوگرافی به دست می اید.

هزینه

عوامل زیادی مثل موقعیت جغرافیایی زمین، ارتفاع وعمق گود، جنس زمین و تعداد کامیون ها و ماشین الات مورد نیاز بر روی هزینه نهایی تاثیر می گذارند. قیمت خاکبرداری وتعرفه انجام این کار با توجه به عوامل مختلف مثل محل قرار گیری سایت، نوع پروژه، متراژ و وضعیت خاک و برای هر متر مکعب خاک در پروژه های ساختمانی و عمرانی متفاوت است.

ایا گودبرداری و خاکبرداری باهم فرق دارند؟

خاکبرداری و گودبرداری اولین عملیات های عمرانی برای ساخت یک اپارتمان، برج، پل و غیره هستند. این دو معمولا با هم اشتباه گرفته می شوند در حالی که تفاوت های زیادی دارند و در عملیات های متفاوتی اجرا می شوند. خاکبرداری: عملیاتی است که با توجه به زمین و با استفاده از دست و یا ابزارهای ماشینی کوچک و بزرگ انجام می شود و تا عمق 60 سانتی متری حفاری می شود و باید تمامی برامدگی ها و فرو رفتگی های سطح زمین را با هم، هم تراز کرده و یا به زبانی دیگر تمام پستی ها و بلندی های زمین را اصلاح می کند. گودبرداری: عملیات گودبرداری هم با استفاده از دست یا ماشین الات ساختمانی انجام می شود و برای هموار و هم تراز کردن عملیات حفاری تا بیش از عمق 60 سانتی متر انجام می شود.